Poskytujeme rady, když je vaše podnikání potřebuje, ne jen až když o ně požádáte.

Ať už jste start-up, rostoucí firma nebo společnost již pevně ukotvená na trhu, s našimi odbornými znalostmi a zkušenostmi jsme Vám připraveni kdykoli pomoci. Díky našim flexibilním a včasným službám spolu se znalostmi pravidel a předpisů, Vám pomůžeme snížit bolesti hlavy, které přicházení při každodenním podnikání.

Nabízíme vedení účetnictví a všechny s tím související služby v rozsahu, který si můžete stanovit sami.

Proč my?

  • Zaměření na skutečné potřeby našich klientů a zároveň jim poskytujeme kvalitní služby
  • Schopnost propojit klientské "business" potřeby se snadnou implementací našich služeb
  • Cena - různé typy podniků a individuálních klientů mají různé potřeby, kapacitu a zdroje. Bereme v úvahu vaši aktuální ekonomickou situaci. Víme, že za vašimi příjmy stojí usilovná práce
  • Nabídka pravidelných, flexibilních nebo virtuálních konzultací. (např. čtvrtletně, měsíčně, na požádání ve vaší nebo naší kanceláři, po telefonu nebo Skype)
  • Schopnost naslouchat našim klientům

e-Accounting

"e-Accounting vyhovuje a dokonce převyšuje všechny Vaše požadavky na účetnictví"
 
Výhody pro klienty:

 

  • klienti pořizují pouze primární doklady (pokud chtějí), účetnictví je ve správě účetní firmy
  • okamžitá zpětná vazba o úhradách provedených na "účetní centrále", a tedy i okamžitý přehled o vlastním hospodaření
  • odpadá nutnost dojíždění do účetní firmy či vzájemných návštěv a předávání podkladů v papírové formě
  • možnost propojení s internetovými fakturačními nástroji

Kdo jsme

Ing.Miroslav Rendl, MBA - Jednatel společnosti

Založením společnosti MIRREN GROUP s.r.o. jsem navázal na svou předchozí profesní kariéru v oblasti financí a účetnictví. Moje dosavadní zkušenosti se opírají o více než 15 leté zkušenosti z vedoucích pozic ve finančním managementu u firem s českou i zahraniční účastí. Během své kariéry jsem působil na pozici finančního ředitele v sektoru služeb (stavební inženýring a poradenství, hotelnictví) a na několika pozicích v controllingu ve finančním sektoru (bankovnictví, pojišťovnictví). Za tuto dobu jsem měl možnost mnohokrát se přesvědčit, jak důležité pro řízení firmy je disponovat těmi správnými čísly, mít je včas a umět je správně vyhodnotit. Proto mi dovolte, abych se prostřednictvím našich služeb mohl s Vámi o tyto zkušenosti podělit.


Ing. Miroslav Rendl, MBA
jednatel společnosti